Nederlands leren is leuk!

In de les Dutch for beginners, from scratch to A2 praten en schrijven we veel. Zo bestellen we koffie en Amsterdamse kroketten, schrijven we een briefje naar onze baas om vakantiedagen op te nemen en zetten we al een kort reisverslag in elkaar!

‘We willen het A2-niveau halen’, zeggen Patrica en Candi, ‘dat hebben we nodig voor de naturalisatietoets. Maar juf, we blijven bij u komen hoor, ook al hebben we de toets gehaald. Want Nederlands leren is leuk!’

Patricia en Candi volgen een individueel traject. Op zaterdag zijn de groepslessen, van 8.00 tot 9.30 uur.  Meer vragen? Neem contact op met De Schrijfcoach.