Cursussen ‘Zakelijk schrijven in het Nederlands’

‘Hoe hoort het ook alweer? ‘ (Correct Nederlands schrijven)

In een groep van zes worden de grammaticale regels en spellingregels van het Nederlands opgehaald. Iedere cursist krijgt 100% aandacht en er wordt gelet op ieders specifieke behoeften. Het cursusmateriaal is overzichtelijk en helder van opzet. De oefeningen waarnaar verwezen wordt, zijn zelfstandig te maken.
Duur: de duur van deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van 90 minuten.
Plaats: San Barbola 249
Aantal deelnemers: maximaal 6

‘Zorg ervoor dat je woorden impact hebben!’ (Schrijven en presenteren)

Aan de hand van korte opdrachten worden zakelijke teksten geschreven, te denken valt aan een e-mail, een uitnodiging, notulen, een verslag en een presentatie. In een groep van vier (met volop begeleiding voor een ieder) kan de cursist gerichte feedback op het geschrevene verwachten. Er wordt zichtbaar gemaakt wat de specifieke schrijfuitdagingen van de cursist zijn (waarop hij dient te letten) en wat zijn schrijfstijl uniek maakt (wat zijn sterke punten zijn).
De duur van deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van 90 minuten.
Plaats: San Barbola 249
Aantal deelnemers: maximaal 4