Schrijfbegeleiding

Of je nu schrijft voor studie of beroep, schrijven is te leren!

Individueel begeleidingstraject: hulp bij het schrijven

De Schrijfcoach Aruba helpt bij het schrijven van brieven, notulen, rapporten, (stage)verslagen, afstudeerscripties, gerechtelijke stukken of welk ander schrijfproduct ook.

De schrijfcoach

  • geeft schrijfopdrachten;
  • geeft feedback op het geschrevene;
  • maakt helder waar de problemen zitten;
  • draagt oplossingen aan;
  • geeft tips voor verdere schrijfopdrachten.

De schrijfcoach helpt met schrijven in de Nederlandse taal!